Οικοσελίδα arrow Μηχανισμοί Διαλόγου

Μηχανισμοί Διαλόγου

1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Σκοπός του Συμβουλίου Παιδείας είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση του διαλόγου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, όπως αυτός θα εξελίσσεται στις Θεματικές Επιτροπές.

Σύνθεση:

 • Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
 • Νίκος Τορναρίτης, Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής
 • Ολυμπία Στυλιανού, Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
 • Αντρέας Μολέσκης, Γενικός Διευθυντής Γραφείου Προγραμματισμού
 • Γιώργος Λουκαΐδης
 • Δέσποινα Σολωμή
 • Αθηνά Κυριακίδου
 • Μαρία Βασιλειάδου

2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αντικείμενο του Συμβουλίου είναι η συζήτηση των θεμάτων που αφορούν το Περιεχόμενο και τη Στελέχωση/Διοίκηση της Εκπαίδευσης (βλ. πιο κάτω) και η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων.

Σύνθεση:
 • Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού (ή εκπρόσωπός του)
 • Εκπρόσωποι κυβερνητικών τμημάτων (ΥΠΠ, Γραφείο Προγραμματισμού, κτλ.)
 • Εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων
 • Εκπρόσωποι ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΕΔ
 • Εκπρόσωποι Συνομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
 • Εκπρόσωποι Συνδέσμου Επιθεωρητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
 • Εκπρόσωπος ΠΣΕΜ
 • Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Εκπρόσωποι άλλων εμπλεκόμενων φορέων
 • Ειδικοί ακαδημαϊκοί και άλλα άτομα με ειδικές γνώσεις και εμπειρίες


3. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αντικείμενο του Συμβουλίου είναι η συζήτηση των θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (βλ. πιο κάτω) και η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων.

Σύνθεση:
 • Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
 • Ολυμπία Στυλιανού, Γ.Δ. Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
 • Αντρέας Μολέσκης, Γ.Δ. Γραφείου Προγραμματισμού
 • Γιώργος Λουκαϊδης, εκπρόσωπος ΑΚΕΛ
 • Φίλιππος Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος ΔΗΣΥ
 • Ηλίας Δημητρίου, εκπρόσωπος ΔΗΚΟ
 • Αντρέας Παναγίδης, εκπρόσωπος Κ.Σ. ΕΔΕΚ
 • Σταύρος Ζένιος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Αντώνης Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ
 • Πάνος Ραζής, Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Κρίστης Χρυσοστόμου, εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
 • Εκπρόσωπος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Εκπρόσωποι της ΠΟΦΕΝ (2)
 • Εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Για τη μελέτη που αφορά την τεχνική, νομική και οικονομική διάσταση των διαφόρων υπό συζήτηση θεμάτων, οι Επιτροπές υποβοηθούνται από τεχνοκράτες της κυβέρνησης ή από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στους οποίους ανατίθεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού η ευθύνη διεξαγωγής μελετών, στη βάση όρων εντολής.

Προεδρεύει των συνεδριάσεων των Συμβουλίων ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ή εκπρόσωπός του, ο οποίος έχει και την ευθύνη κωδικοποίησης και υποβολής των τελικών εισηγήσεων για κάθε θέμα. Βάση του διαλόγου είναι η Έκθεση της Επιτροπής Ειδικών για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και τα κείμενα εργασίας που ετοιμάστηκαν από την έναρξη της διαδικασίας.


  Designed by Logmedia Interactive Ltd