Οικοσελίδα arrow Συμβούλιο Παιδείας 7η Συνεδρία, 31-10-2005 - Ανακοίνωση

Συμβούλιο Παιδείας 7η Συνεδρία, 31-10-2005 - Ανακοίνωση
Το Συμβούλιο Παιδείας, που συνήλθε σήμερα υπό την προεδρία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πεύκιου Γεωργιάδη, στην παρουσία των μελών κ.κ. Νίκου Τορναρίτη, Νεοκλή Συλικιώτη, Ουράνιου Ιωαννίδη, Αντιγόνης Παπαδοπούλου, Μαρίας Βασιλειάδου και Ολυμπίας Στυλιανού, συζήτησε το νομοσχέδιο που προνοεί για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων και των σχετικών τροποποιήσεων του Περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου.

Το νομοσχέδιο συζητήθηκε άρθρο κατ΄ άρθρο και με ορισμένες τροποποιήσεις εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Παιδείας.


Designed by Logmedia Interactive Ltd